Habilidades de Comunicación Terapéutica

Departamentos

  • Psicoloxía - Personalidade, avaliación e tratamento psicolóxicos

Caraterísticas

  • Carácter: Optativo
  • Réxime da convocatoria: 1º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 4.5 ECTS

Profesorado

  • García De La Torre, María Pilar *
  • Otero Otero, Patricia
(*) Profesorado responsable