Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Optativo
  • Réxime da convocatoria: 2º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 4.5 ECTS

Profesorado

  • Iglesias Amorín, Fernando *
(*) Profesorado responsable