Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: 1º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 6.0 ECTS

Profesorado

  • Vieiro Iglesias, María Pilar *
  • Freire Rodríguez, Carlos
(*) Profesorado responsable