Avaliación das Alteracións de Base Condutual

Departamentos

  • Psicoloxía - Personalidade, avaliación e tratamento psicolóxicos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: 2º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 6.0 ECTS

Profesorado

  • Durán Bouza, Montserrat *
  • García Fernández, Jorge
(*) Profesorado responsable