Neuropsicoloxía

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Formación básica
  • Réxime da convocatoria: 2º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 6.0 ECTS

Profesorado

  • Lamas González, Juan Ramón *
  • Cortés Cortés, Joselyn Francis
(*) Profesorado responsable