Patoloxía da Audición, Voz e Deglutición

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: 1º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 6.0 ECTS

Profesorado

  • Vázquez Barro, Juan Carlos *
(*) Profesorado responsable