Alteracións de Base Condutual

Departamentos

  • Psicoloxía - Personalidade, avaliación e tratamento psicolóxicos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: 1º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 6.0 ECTS

Profesorado

  • Bueno Palomino, Ana María *
(*) Profesorado responsable