Alteracións de Base Conxénita

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: 1º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 6.0 ECTS

Profesorado

  • Pásaro Méndez, Eduardo José *
  • Laffon Lage, Blanca
(*) Profesorado responsable