Fisioloxía dos Órganos da Audición e a Linguaxe

Caraterísticas

  • Carácter: Formación básica
  • Réxime da convocatoria: 2º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 6.0 ECTS

Profesorado

  • Rivadulla Fernández, Juan Casto *
  • Mariño Alfonso, Jorge
  • Prieto Soler, Sandra Yaneth
  • Sangiao Alvarellos, Susana
(*) Profesorado responsable