Anatomía dos Órganos da Audición e a Linguaxe

Caraterísticas

  • Carácter: Formación básica
  • Réxime da convocatoria: 1º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 6.0 ECTS

Profesorado

  • Arufe Gonda, María del Carmen *
(*) Profesorado responsable