3º Curso

Código Denominación Carácter Cuadrimestre
652G04021 Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04022 Comunicación Aumentativa e Alternativa Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04023 Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04024 Técnicas de Modificación de Conduta nos Trastornos da Linguaxe e a Comunicación Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04025 Estratexias de Intervención Temperá Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04026 Avaliación das Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04027 Intervención Logopédica nos Trastornos da Fala e a Voz Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04028 Practicum I Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04029 Psicoloxía da Comunicación Optativo 2º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04030 Aprendizaxe e Percepción da Fala Optativo 2º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04031 Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade Optativo 2º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04032 Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica Optativo 2º Cuadrimestre RD1393/2007