Premios extraordinarios de doutoramento

Curso 2015-16

Propostas provisionais de concesión de premios extraordinarios (10 días para presentar alegacións):

Propostas definitivas de concesión de premios extraordinarios:

Proposta provisoria de concesión de premios extraordinarios
Relación de premios extraordinarios concedidos
 

Curso 2014-15

Propostas provisionais de concesión de premios extraordinarios (10 días para presentar alegacións):

Propostas definitivas de concesión de premios extraordinarios:

Proposta provisoria de concesión de premios extraordinarios

Relación de premios extraordinarios concedidos

Curso 2013-14

Relación de premios extraordinarios concedidos

Curso 2012-13

Relación de premios extraordinarios concedidos

Curso 2011-12

Relación de premios extraordinarios concedidos