Reunión da Comisión Permanente

A data prevista para a vindeira reunión da Comisión Permanente e:

25 de xaneiro de 2018