Reunión da Comisión Permanente

A data prevista para a vindeira reunión da Comisión Permanente e:

Mércores 25 de abril de 2018