Publicación de nova normativa na web

Publicada na web da EIDUDC nova normativa:

  • Real decreto 195/2016, de 13 de maio, polo que se establecen os requisitos da expedición do Suplemento Europeo ao título de Doutor

Para máis información prema no seguinte enlace:

http://www.udc.gal/eid/normativa/