Curso de prevención e readapción de lesións no futbol

Del 2 de marzo al 29 de abril

Máis información:

Curso de prevención e readaptación de lesións no fútbol

Precio comunidade universitaria: 440€