viñeta

Datos Persoais.-

Nome e apelidos: Héctor M. Pose Porto
Doutor en Psicopedagoxía
Área: Teoría e Historia da Educación
Dpto.: Pedagoxía e Didáctica
Facultade de Ciencias da Educación
Universidade da Coruña
Despacho: POA3 (Campus de Elviña)
Teléfono: 981-167000 ext. 1897
E-mail: hector.pose@udc.es

    Breve currículo

Benvida musical

Titoriasluns,  de 18 a 19 h.
               mércores, de 19'30 a 13 h.

Rede de Investigación Política Educativa, Historia e Sociedade

viñeta

Próximas actividades .-

     
viñeta

Materias que imparto na Diplomatura de Ed. Social.

 

viñeta

Materias que imparto no Grao de Ed. Social.

 

viñeta

Liñas de investigación na actualidade.-

  • Políticas culturais locais.
  • Cultura e cidade.
  • Tempos escolares e tempos de ocio.
  • Promoción da participación social no municipio.

Dirixiu a revista interea visual.

 

viñeta

Publicacións.-

Teño publicado artigos en diversos libros e actas de Congresos e Xornadas sobre asociacionismo, animación teatral, xestión cultural, patrimonio, etc, así como algunhas publicacións sobre múltiples aspectos do Concello de Malpica de Bergantiños e as súas diversas realidades.

 

Este libro tece unha serie de reflexións ao redor do papel que debe desempeñar a chamada «sociocultura» nos gobernos das cidades e a súa acción cultural, resultando un excelente manual para os responsables políticos e técnicos das mesmas. Estudo avaliativo das carencias, das necesidades e das demandas formativas profesionais da acción cultural na Comunidade Autónoma de Galicia.O Pacto Cívico da Cidade da CoruñaNovas Propostas formativas para profesionais da acción cultural pública, elaborada para a Xunta de Galicia para desenvolver no 2009. Informe que parte dun interese común da Consellaría de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia, o IGAEM (Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais) e das Universidades da Coruña e Santiago de Compostela, cuxo obxecto de estudo son os novos espazos e utilidades das artes escénicas.Cada día crece o número de persoas que buscan na expresión teatral todo tipo de procedementos, ferramentas, recursos, estratexias ou simples actividades coas que poñer en marcha ou acompañar os máis diversos procesos de creación e comunicación, que habitualmente intégranse en proxectos vinculados coa acción cultural, a educación social, o desenvolvemento comunitario ou a promoción de actividades socioculturais e artísticas, ademais das especificamente culturais. Xurde dunha iniciativa da Deputación da Coruña xunto coas Universidades da Coruña e Santiago de Compostela no marco do Proxecto interea. Esta primeiro caderno de arte nace coa pretensión de difundir o labor que están a realizar os nosos artistas, nomeadamente parte dos novos creadores visuais de presenza na nosa provincia, e facilitar a súa comunicación cos responsables municipais da área de cultura, así como con outras persoas ou institucións vinculadas á promoción artística. Investigación desenvolvida de xaneiro a outubro de 2008 para analizar os aspectos sociolóxicos, pedagóxicos e político-científicos implicados nas realidades dos municipios e cidades do Eixo Atlántico, así como das alternativas que deberan permitir mellorala.Los derechos humanos en la educación y la cultura. J.A. Caride (coord.)Informe CarballoSCD Malpica. 40 anos de fútbolInforme Galicia 2010Cidade da Cultura