Galego (idioma actual)  

 Ficha do Catálogo de Investigación 

 

 Grupo Ref.: G000285 

DATOS XERAIS

 Nome:  Innovación no ensino das Ciencias e da Matemática
 Acrónimo:  IECM
 Adscrición:   Pedagoxía e Didáctica
 Centro:   Facultade de Ciencias da Educación
 Contacto:
 dirección postal  Facultade de C. da Edcuación. Campus Elviña 15071 A Coruña

 teléfono  981167000  Ext.: 1767  fax  981167153

ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN

 Área Tecnolóxica:
 border=0   EDUCACIÓN
 border=0   MÉTODOS DE ENSINO
 Área ANEP:
 border=0   DIDÁCTICA DA MATEMÁTICA
 border=0   DIDÁCTICA DAS CIENCIAS EXPERIMENTAIS
 Área de Proxección:  EDUCACIÓN

COMPOSICIÓN

 Coordinador/a:
 Apelidos e Nome: Martínez Losada, Mª Cristina
 Departamento: Pedagoxía e Didáctica
 Correo: cmarl@udc.es
 Membros:
 Apelidos e Nome correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  García Barros, Susana correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  González Rodríguez, Concepción correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Torre Fernández, Enrique de la correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Mato Vazquez, Maria Dorinda correo electrónico 
Colaborador/a doutro Organismo  Álvarez Fontenla-Gayoso, Francisco José correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Naya Riveiro, María Cristina correo electrónico 
Doutorando/a da UDC  Rivadulla López, Juan correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Peñamaria Ramon, Carmen correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Bugallo Rodríguez, Anxela correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Soneira Calvo, Carlos correo electrónico 
Doutorando/a da UDC  Fuentes Silveira, Mª Jesús correo electrónico 
  Persoal Docente e Investigador da UDC persoal docente e investigador da UDC  - Doutorando/a da UDC ou Bolseiro/a doutorando/a da UDC ou bolseiro/a
  Contratado con cargo a un Proxecto ou Contratado Postdoutoral contratado con cargo a un proxecto ou postdoutoral  - Colaborador/a doutro Organismo colaborador/a doutro organismo

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

 Liñas:
   Problemas de aprendizaxe e actividades de ensino das Ciencias.
   Investigación e innovación docente en Ciencias da Natureza
   Ensino e aprendizaxe da Xeometría
 Palabras Chave:
   Educación primaria. Educación secundaria. Contidos. Actividades
   Pensamento docente. Formación docente. Educación primaria. Educación secundaria
   Ensino/aprendizaxe de Xeometría. Formación do profesorado. Materiais xeométricos. Xeometría dinámica

OFERTA INVESTIGADORA

 Recursos de
 Equipamento:
 

Material didáctico escolar, quer de Ciencias quer de Matemática. Equipamento informático.

 
 Capacidades:
 

Asesoramento na elaboración de materiais didácticos. Elaboración e avaliación de propostas e actividades de ensino. Formación docente no ámbito das Ciencias e da Matemática.

 
 Resultados
 Transferibles:
 

Non se dispón de información sobre este apartado.

 
 Historial Científico
 Recente:
 

O grupo participa en congresos e publica regularmente artigos en revistas especializadas. Desde o ano 1996 obtivo financiación externa para o desenvolvemento de distintos proxectos. O último destes proxectos(PGIDT04PXIB10601PR)está actualmente vixente.