Galego (idioma actual)  

 Ficha do Catálogo de Investigación 

 

 Grupo Ref.: G000260 

DATOS XERAIS

 Nome:  Grupo de Investigación en Innovacións Educativas
 Acrónimo:  GIE
 Adscrición:   Pedagoxía e Didáctica
 Centro:   Facultade de Ciencias da Educación
 Contacto:
 dirección postal  Campus de Elviña, s/n.
15071 A CORUÑA


 teléfono  981167000  Ext.: 1726  fax  981167153
 Páxina Web:  http://www.udc.es/dep/pdce/

ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN

 Área Tecnolóxica:
 border=0   CULTURA E SOCIALIZACIÓN
 border=0   PROBLEMAS SOCIAIS
 border=0   EDUCACIÓN
 border=0   SISTEMAS DE ENSINO
 border=0   MÉTODOS DE ENSINO
 border=0   ORGANIZACIÓN DO ENSINO
 Área ANEP:
 border=0   DIDÁCTICA E ORGANIZACIÓN ESCOLAR
 border=0   TEORÍA E HISTORIA DA EDUCACIÓN
 Área de Proxección:  EDUCACIÓN

COMPOSICIÓN

 Coordinador/a:
 Apelidos e Nome: Torres Santomé, Jurjo
 Departamento: Pedagoxía e Didáctica
 Correo: jurjo@udc.es
 Membros:
 Apelidos e Nome correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Bueno Aguilar, Juan José correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Digón Regueiro, Alba Patricia correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Fernández Prieto, Marta correo electrónico 
Colaborador/a doutro Organismo  Sánchez Pernas, José María correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Iglesias Galdo, Ana Mª correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Sánchez Blanco, Concepción correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Espido Bello, Xosefa Eva correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Núñez Mayán, Mª Teresa correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Sánchez Bello, Ana correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Rumbo Arcas, María Begoña correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Teasley Severino, Cathryn correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Castro Rodríguez, Mª Montserrat correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Iglesias Amorin, Fernando correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Mendez Garcia, Rosa Mª correo electrónico 
Bolseiro/a  Riádigos Mosquera, Carlos correo electrónico 
Bolseiro/a  García Cabeza, Belén correo electrónico 
Bolseiro/a  García Serna, Jaime Alberto correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Depalma Ungaro, Renee correo electrónico 
  Persoal Docente e Investigador da UDC persoal docente e investigador da UDC  - Doutorando/a da UDC ou Bolseiro/a doutorando/a da UDC ou bolseiro/a
  Contratado con cargo a un Proxecto ou Contratado Postdoutoral contratado con cargo a un proxecto ou postdoutoral  - Colaborador/a doutro Organismo colaborador/a doutro organismo

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

 Liñas:
   As TIC e a educación
   Politicas curriculares e xustiza social
   Educación infantil, investigación-acción e avaliación
   Educación inclusiva
   Educación mediática
 Palabras Chave:
   TIC, internet, multimedia, ensino virtual
   Estudos curriculares, universidade, sociedade do coñecemento, igualdade de xénero, cidadanía, d.h.
   Culturas da infancia, educación infantil, resolución conflitos, investi.-acción,organiz esc. avali.
   Multiculturalismo, discapacidade, menores, dificultades de aprendizaxe
   Medios de comunicación, sociedade da información, educación en medios, análise de contidos

OFERTA INVESTIGADORA

 Recursos de
 Equipamento:
 

Non se dispón de información sobre este apartado.

 
 Capacidades:
 

Non se dispón de información sobre este apartado.

 
 Resultados
 Transferibles:
 

Non se dispón de información sobre este apartado.