Grupo de Neurociencia e Control Motor

English | Castellano | Contacto
Membros | Ónde | Prensa |
Visión e NO | Tálamo Visual | Mecanismos Sinápticos | Sono e NO |Mecanismos do Sono | Párkinson e Control Motor |
Centros | Programas |
Libros | Artigos Revistas |
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
tl_curve_white.gif tr_curve_white.gif

Neurocom

O NO no Ciclo SONO/VIXILIA

As rexións encefálicas que regulan o estado de activación neuronal (tronco do encéfalo e prosencéfalo basal) utilizan dous mediadores químicos, a acetilcolina (Ach) e o NO. O obxectivo desta liña de investigación é coñecer a función do NO no control dos principais estados de actividade cerebral. Realizamos experimentos de rexistro simultáneo extra e intracelular (na cortiza, tálamo e prosencéfalo basal) xunto con estimulación visual e eléctrica e aplicación de diversos fármacos.

 

| Contacto | © 2007 NEUROcom