Grupo de Neurociencia e Control Motor

English | Castellano | Contacto
Membros | Ónde | Prensa |
Visión e NO | Tálamo Visual | Mecanismos Sinápticos | Sono e NO |Mecanismos do Sono | Párkinson e Control Motor |
Centros | Programas |
Libros | Artigos Revistas |
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
tl_curve_white.gif tr_curve_white.gif

Neurocom

Mecanismos Sinápticos da Vía Visual

A fisioloxía da visión inclúe complicadas interaccións entre células da retina, o tálamo e a cortiza. O noso obxectivo é afondar no coñecemento das conexións sinápticas das ditas células e a súa función. Realizamos experimentos de rexistro intracelular (no tálamo e na cortiza) combinado co rexistro extracelular (na cortiza) de varias neuronas de maneira simultánea mediante un multielectrodo; realizase ademais estimulación visual e marcado intracelular.

 

| Contacto | © 2007 NEUROcom