Listaxes de preinscritos/as do mes de febreiro

Cursos para profesorado

Plano de Apoio ao Ensino (PAE)

  • 17/TE/088: Produtividade ofimática con aplicacións libres e multiplataforma (6, 7 e 8 de febreiro 2016) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
  • 17/MD/176: Avaliación da aprendizaxe nun enfoque por competencias (14 e 15 de febreiro 2017) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición
  • 17/ESD/047: Virtualización da docencia (21 e 22 de febreiro 2017) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
  • 17/MD/177: Estratexias de aprendizaxe cooperativo e desenvolvemento do portafolio dixital en grupo (23 de febreiro 2017) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición

Cursos para alumnado

Plano de Apoio ao Doutoramento e á Investigación (PAI)

  • PAI/045: Redacción académica: planificación e desenvolvemento de traballos de investigación (1, 2 e 3 de febreiro 2017) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
  • PAI/046: Ética da investigación en ciencias biolóxicas, biomédicas, sociais e da conduta (6 e 7 de febreiro 2017) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición

Plano de Apoio á Aprendizaxe (PAA)