Listaxes de admitidos/as do mes de maio

Cursos para profesorado

Plano de Apoio ao Ensino (PAE)

  • 16/TE/083: Análise de datos cualitativos apoiado por ATLAS.ti 7 (4 e 5 de maio 2016) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de admitidos/as
  • 16/MD/163: Técnicas de comunicación non verbal como metodoloxía na aula universitaria (10, 11 e 12 de maio 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as
  • 16/SPRL/041: Comunicación asertiva e resolución de conflitos (18 e 19 de maio 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as

Plano de Formación Inicial (PFI)

  • 16/TE/083: Análise de datos cualitativos apoiado por ATLAS.ti 7 (4 e 5 de maio 2016) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de admitidos/as
  • 16/MD/163: Técnicas de comunicación non verbal como metodoloxía na aula universitaria (10, 11 e 12 de maio 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as
  • 16/SPRL/041: Comunicación asertiva e resolución de conflitos (18 e 19 de maio 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as

 

Cursos para alumnado

Plano de Apoio ao Doutoramento e á Investigación (PAI)

  • PAI/036: Análise de datos cualitativos apoiado por ATLAS.ti 7 (3 e 4 de maio 2016) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de admitidos/as
  • PAI/037: Técnicas de exposición oral para a defensa de traballos e teses doutorais (24, 25 e 26 de maio 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as