Listaxe de preinscritos/as do mes de maio

Cursos para profesorado

Plano de Apoio ao Ensino (PAE)

 • 15/TE/074: Análise de datos cualitativos apoiado por ATLAS.ti 7 (nivel inicial) (4 e 5 de maio de 2015) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
 • 15/MD/141: Técnicas de comunicación non verbal como metodoloxía na aula universitaria (11, 12 e 13 de maio de 2015) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición
 • 15/ESD/038: Aplicación de moodle a unha materia (18, 19 e 20 de maio de 2015) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
 • 15/SPRL/036: Comunicación asertiva e resolución de conflitos (26 e 27 de maio de 2015) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición

Plano de Formación Inicial (PFI)

  • 15/TE/074: Análise de datos cualitativos apoiados por ATLAS.ti 7 (nivel inicial) (4 e 5 de maio de 2015) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
  • 15/MD/141: Técnicas de comunicación non verbal como metodoloxía na aula universitaria (11, 12 e 13 de maio de 2015) (Aula 2 _ Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición
  • 15/ESD/038: Aplicación de moodle a unha materia (18, 19 e 20 de maio de 2015) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
  • 15/SPRL/036: Comunicación asertiva e resolución de conflitos (26 e 27 de maio de 2015) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición

 

Cursos para alumnado

Plano de Apoio ao Doutoramento e á Investigación (PAI)

  • PAI/027: Análise de datos cualitativos apoiado por ATLAS.t 7 (nivel inicial) (5 e 6 de maio de 2015) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
  • PAI/028: Técnicas de exposición oral para a defensa de traballos e teses doutorais (19, 20 e 21 de maio de 2015) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición