Listaxes de preinscrición do mes de febreiro

Cursos para profesorado

Plano de Apoio ao Ensino (PAE)

 • 15/MD/136: Estratexias de aprendizaxe cooperativo e desenvolvemento do portafolio dixital en grupo (4 e 5 de febreiro 2015) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
 • 15/TE/071: Análise de datos con SPSS: nivel medio (9, 10 e 11 de febreiro 2015) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
 • 15/CSIT/050: Xestión de perfís persoais en Google Scholar Metrics: índice h e visibilidade da producción académica (18 e 19 de febreiro 2015) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
 • 15/SPRL/034: Técnicas de relaxación e saúde (24, 25 e 26 de febreiro 2015) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición

Plano de Formación Inicial (PFI)

 • 15/MD/136: Estratexias de aprendizaxe cooperativo e desenvolvemento do portafolio dixital en grupo (4 e 5 de febreiro 2015) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
 • 15/TE/071: Análise de datos con SPSS: nivel medio (9, 10 e 11 de febreiro 2015) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
 • 15/CSIT/050: Xestión de perfís persoais en Google Scholar Metrics: índice h e visibilidade académica (18 e 19 de febreiro 2015) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
 • 15/SPRL/034: Técnicas de relaxación e saúde (25, 25 e 26 de febreiro 2015) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición

 

Cursos para alumnado

Plano de Apoio ao Doutoramento e á Investigación (PAI)

 • PAI/023: Dende a investigación na tesis doutoral ata as políticas de publicación científica (3, 4 e 5 de febreiro 2015) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición
 • PAI/024: Metodoloxía de investigación básica e aplicada (18 e 19 de febreiro 2015) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición

Plano de Apoio á Aprendizaxe (PAA)

 • PAA/128: Alto rendemento no estudo (10, 11 e 13 de febreiro 2015) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle)  ver listaxe de preinscrición
 • PAA/129: Aplicacións informáticas específicas da UDC para o alumnado (24, 25 e 26 de febreiro 2015) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición