Cronograma

A preinscrición para os cursos de cada mes realizarase segundo os prazos que se indican.

Os horarios dos prazos de preinscrición que se establecen serán dende as 10:00 horas da primeira xornada ate as 14:00 horas da última. 

Cando se abran os prazos de preinscrición aparecerá un enlace en cada mes para poder ter acceso ao formulario de preinscrición e, cando remate o prazo, publicaránse tanto as listaxes de preinscrición como as de admisión en cada curso.

calendarioPodes consultar este cronograma no calendario web ou subscribirte na túa axenda compatible co formato iCalendar ou en Google Calendar.

NOVEMBRO 2017
(Preinscrición: 23 ao 29 de outubro de 2017)

 

 • 17/MD/185: Ferramentas e estratexias para tutelar os TFM e TFG (13 e 14 de novembro 2017) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • 17/CSIT/062: Políticas de igualdade e violencia de xénero (curso realizado en colaboración coa Oficina para a Igualdade de Xénero) (20 de novembro 2017 / Virtual) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • 17/ESD/050: A ferramenta Moodle para docentes da UDC: nivel inicial (27, 29 e 30 de novembro 2017) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
DECEMBRO 2017
(Preinscrición: 13 ao 19 de novembro de 2017)
 • 17/MD/186: Orientación e titorización no Ensino Superior (1 e 5 de decembro 2017) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • 17/TE/094: Produción de vídeos educativos (5, 11 e 12 de decembro 2017) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • 17/SPRL/048: Técnicas de relaxación e saúde (12, 13 e 14 de decembro 2017) (Aula pendente de confirmar) ver ficha do curso
XANEIRO 2018
(Preinscrición: 11 ao 17 de decembro de 2017)
 • 18/ESD/051: Da miña aula, á miña aula enriquecida con tecnoloxía (8 ao 31 de xaneiro 2018) (virtual) ver ficha do curso
 • 18/ESD/052: A ferramenta Moodle para docentes da UDC: nivel avanzado (9, 10 e 11 de xaneiro 2018) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • 18/SPRL/049: Coidado da voz nos docentes (9, 15, 23 e 30 de xaneiro 2018) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • 18/TE/095: Iniciación a Matlab e ás súas aplicacións (10, 11 e 12 de xaneiro 2018) (Laboratorio 1.2 - Facultade de Informática) ver ficha do curso
 • 18/CSIT/063: A Ferramenta de Xestión Curricular do Persoal Investigador (SUXI-XC) (16 e 17 de xaneiro 2018) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso 
 • 18/MD/187: Metodoloxías activas. A aprendixaxe dende o traballo por proxectos (PBL) á aprendizaxe mediante retos (CBL) (22, 24 e 26 de xaneiro 2018) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
FEBREIRO 2018
(Preinscrición: 15 ao 21 de xaneiro de 2018)
 • 18/MD/188: Técnicas para falar en público orientadas á pronunciación de comunicacións e conferencias (5, 6 e 7 de febreiro 2018) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • 18/TE/096: Revistas dixitais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con SCRIBUS (14 e 15 de febreiro 2018) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • 18/SPRL/050: Prevención de problemas posturais. Exercicios de tonificación e mobilización da espalda (20, 21 e 22 de febreiro 2018) (Aula 4 - Pavillón de Estudantes) ver ficha do curso
 • 18/TE/097: Análise de datos con SPSS: nivel inicial (26, 27 e 28 de febreiro 2018) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso 
MARZO 2018
(Preinscrición: 12 ao 18 de febreiro de 2018)
 • 18/TE/098: Deseño e implementación de materiais didácticos multimedia para a docencia (1 ao 30 de marzo 2018 - virtual / 23 marzo 2018 - presencial) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • 18/SPRL/051: Técnicas e manobras de primeira asistencia ao accidentado (5, 6 e 7 de marzo 2018) (Aula 4 - Pavillón de Estudantes ) ver ficha do curso
 • 18/ESD/053: Aplicación de Moodle a unha materia (20, 21 e 22 de marzo 2018) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso 
ABRIL 2018
(Preinscrición: 12 ao 18 de marzo de 2018)
 • 18/MD/190: Terminoloxía e lexislación sobre discapacidade no Ensino Superior (1 ao 30 de abril 2018) (Virtual) ver ficha do curso
 • 18/MD/189: Avaliación da aprendizaxe nun enfoque por competencias (5 e 6 de abril 2018) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • 18/TE/099: Análise de datos con SPSS: nivel medio (9, 10 e 11 de abril 2018) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • 18/SPRL/052: Comunicación asertiva e resolución de conflitos (12 e 13 de abril 2018) (Aula 4 - Pavillón de Estudantes) ver ficha do curso
 • 18/CSIT/064: Cuestións xurídico-administrativas da docencia universitaria (16 e 17 de abril 2018) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • 18/MD/191: Intelixencia emocional na docencia (25 e 26 de abril 2018) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
MAIO 2018
(Preinscrición: 9 ao 15 de abril de 2018)
 • 18/TE/100: Identidade dixital e Entornos Persoais de Aprendizaxe (1 ao 30 de maio 2018) (Virtual) ver ficha do curso
 • 18/ESD/054: Docencia semipresencial e en rede (8 e 9 de maio 2018) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • 18/MD/192: Estratexias de aprendizaxe cooperativo e desenvolvemento do portafolio dixital en grupo (15 de maio 2018) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • 18/MD/193: Construíndo Aprendizaxe-Servizo en torno aos obxectivos de desenvolvimento sostible (ODS) (curso realizado en colaboración coa Oficina de Cooperación e Voluntariado) (28 e 29 de maio 2018) (Aula 4 - Pavillón de estudantes) ver ficha do curso
XUÑO 2018
(Preinscrición: 14 ao 20 de maio de 2018)
 • 18/MD/194: Recursos para o tratamento da Diversidade no Ensino Superior (1 ao 30 de xuño 2018) (Virtual) ver ficha do curso
 • 18/TE/104: Métodos de avaliación formativa con rúbricas dixitais (1 ao 30 xuño 2018) (virtual) ver ficha do curso
 • 18/CSIT/065: Docencia e responsabilidade social e ambiental universitaria (5, 6 e 7 de xuño 2018) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • 18/MD/195: Xestión de tempo e organización de tarefas (11, 12 e 13 de xuño 2018) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso

 

Guardar

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar