Documentación Asuntos Económicos

Documentación necesaria para o inicio ou cesamiento das actividades no centro.



Unha vez cuberto o impreso, pode envialo á seguinte dirección de correo: citeec@udc.es. Grazas pola súa colaboración.