Instituto Universitario de Ciencias da Saúde

Ciencias da Saúde

 

     Director: Dr. Alfonso Castro Beiras

    Secretario: Dr. Javier Muñiz Garcia

    Secretaria: Dña. Teresa Mato Pintane

 

Consellería de Sanidade