Cifras da UDC 2016

 

  2015 2016
Orzamento 116.192.086 € 116.320.297 €
Centros: 24 24

Facultades

14 14

Escolas técnicas superiores

4 4

Escolas universitarias propias

3 3

Escolas universitarias adscritas

3 3
Departamentos 43 43
Institutos 6 6
Centros tecnolóxicos de investigación 3 4
Titulacións oficiais: 128 100

Graos

40 38

Mestrados

63 48
Programas de doutoramento 36 36
Títulos propios de posgrao 25 46
Persoal docente e investigador (PDI) 1.427 1.422
Persoal de admón. e servizos (PAS) 765 765
Ratio PAS por cada PDI 0,53 0,53
Estudantes de grao e de titulacións non adaptadas ao EEES: 16.709 14.513

Campus da Coruña

13.614 12.561

Campus de Ferrol

2.095 1.952
Alumnado de novo ingreso en grao e titulacións non adaptadas ao EEES 3.354 3.274
Estudantes en mestrados oficiais 1.588 1.729
Titulados/as de grao e titulacións non adaptadas ao EEES 2.792 2.079
Titulados/as en mestrados oficiais 689 784
Estudantes de doutoramento 1.082 985
Estudantes en títulos propios 657 259
Mobilidade estudantes saíntes 482 573
Mobilidade estudantes entrantes 551 608
Ratio n.º estudantes por cada PAS 19,50 17,95
Ratio n.º estudantes por cada PDI 10,45 9,66
Alumnado Universidade Sénior 800 878
Grupos de investigación 118 115
Proxectos de investigación competitivos 12 77
Convenios/contratos de investigación con empresas ou institucións 240 243
Financiamento externo para investigación 9.366.360 13.132.255
Patentes tramitadas 25 25
Rexistros de sóftware 9 4
Teses de doutoramento 120 273
Gasto en fondos bibliográficos e documentais 2.077.718 1.912.867
Alumnado do Centro de Linguas 1.426 1.117
Número total de convenios asinados 831 800

 


Universidade da Coruña
Rúa da Maestranza, 9
15001 A Coruña
+34 981 167 000