Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante (SAPE)

Páxina web

sape

Facilita a información das características académicas dos diferentes estudos universitarios e a orientación sobre as saídas profesionais.

Así mesmo informa sobre os dereitos dos estudantes e sobre o modo de exercelos. Ten tamén como función informar das bolsas e axudas convocadas e promover a creación e accións a levar a cabo en materia de bolsas, axudas etc.

Enderezo A Coruña:

Pavillón de Estudantes, andar baixo
15071 Campus de Elviña
Tel.: +34 981 167 000 ext.: 2900 / 2912 / 2915
Fax: +34 981 167 075 ext.: 2917
sape@udc.es

Enderezo Ferrol:

Edificio de Apoio ao Estudo, andar baixo
15403 Campus de Esteiro
Tel.: +34 981 337 400 ext.: 3672 / 3675
Fax: +34 981 337 417 ext.: 3622
sapefer@udc.es