Instituto Universitario de Estudos Europeos Salvador de Madariaga

O Instituto Universitario de Estudios Europeos "Salvador de Madariaga" ten como finalidade favorecer a promoción e o desenvolvemento do coñecemento e da investigación científica sobre os aspectos máis útiles da realidade internacional e europea, así como o ensino dos estudos internacionais e europeos, en particular os relativos á Unión Europea, co obxectivo fundamental de acercar todas estas cuestións á realidade social galega.

Enderezo

  • Casa da Galería - Campus de Elviña. 15071 - A Coruña.