Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas