Medicina

Creouse no ano 1997, adscrito á Facultade de Ciencias da Saúde. Conta con máis de cincuenta persoas cunha intensa actividade docente e investigadora das áreas de coñecemento de Anatomía e Embrioloxía Humana, Cirurxía, Fisioloxía, Medicina, Otorrinolaringoloxía, Psiquiatría, Radioloxía e Medicina Física e Traumatoloxía e Ortopedia.
O profesorado imparte docencia nas facultades de Ciencias da Saúde, de Educación e de Ciencias do Deporte e da Educación Física, así como nas escolas de Fisioterapia, Enfermaría e Podoloxía. Tamén en programas de doutoramento e mestrados oficiais interuniversitarios. Ademais avala academicamente o programa do Instituto Universitario de Ciencias da Saúde "Medicina Clínica: avances e investigación".
Ten unha importante actividade investigadora en varios grupos, que se traduce en rexistro de patentes e en publicacións en revistas científicas de prestixio:
  • Grupo de Fisiopatoloxía Endocrina, Nutricional e Médica

  • Neurociencia e Control Motor

  • Grupo de investigación en Terapia Celular e Medicina Rexenerativa

  • Hidroloxía Médica, Termalismo e Radioloxía e Medicina Física

  • Grupo de Investigación en Xerontoloxía

  • Grupo de investigación cardiovascular, o de Informática Médica e Diagnóstico Radiolóxico

Universidade da Coruña
Rúa da Maestranza, 9
15001 A Coruña
+34 981 167 000

dominio .gal