Profesorado

Análise xeográfica rexional

Nome Categoría Dedicación
López Vizoso, José María TIT-UN TC Doutor

Antropoloxía social

Nome Categoría Dedicación
Couceiro Domínguez, Enrique TIT-UN TC Doutor
Gárate Castro, Luís Alberto TIT-UN TC Doutor
García Allut, Antonio TIT-EU DR TC Doutor

Biblioteconomía e documentación

Nome Categoría Dedicación
Alfaya Lamas, Elena PC-DR TC Doutor
Ameneiros Rodríguez, María Rocío INT-SU TC Doutor
Fernández Marcial, Viviana TIT-UN TC Doutor
López-Mayán Navarrete, Mercedes INT-SU P6 Doutor
Pérez Rodríguez, María Antonia TIT-UN TC Doutor
Varela Orol, Concepción PC-DR TC Doutor

Filosofía

Nome Categoría Dedicación
Couceiro Bueno, Juan Carlos CAT-EU TC Doutor
Sucasas Peón, Juan Alberto PC-DR TC Doutor

Filosofía moral

Nome Categoría Dedicación
Díaz Seijas, Raquel PC-DR TC Doutor
Tasset Carmona, José Luís CAT-EU TC Doutor

Historia antiga

Nome Categoría Dedicación
Alonso Troncoso, Víctor CAT-UN TC Doutor
Montero Fenollós, Juan Luís PC-DR TC Doutor

Historia contemporánea

Nome Categoría Dedicación
Fernández Casanova, María Carmen CAT-UN TC Doutor
Velasco Souto, Carlos Francisco TIT-UN TC Doutor

Historia da arte

Nome Categoría Dedicación
Martín Vaquero, Rosa Consolación TIT-UN TC Doutor
Villaverde Solar, Dolores INT-SU TC Doutor

Historia moderna

Nome Categoría Dedicación
García Hurtado, Manuel Reyes TIT-UN TC Doutor
Vázquez Lijó, José Manuel ASOC-3 P5 Doutor

Historial medieval

Nome Categoría Dedicación
Recuero Astray, Manuel José CAT-UN TC Doutor
Romero Portilla, María de la Paz TIT-UN TC Doutor

Lóxica e filosofía da ciencia

Nome Categoría Dedicación
González Fernández, Wenceslao José CAT-UN TC Doutor

Xeografía humana

Nome Categoría Dedicación
Armas Diéguez, Pedro Ramón TIT-UN TC Doutor