Facultade de Ciencias da Educación

Facultade de Ciencias da Educación

Campus de Elviña
15071 A Coruña A Coruña (03082)
España (ES)

A Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña está formada por uns 2.000 estudantes, 120 profesores e profesoras e 25 membros do persoal de administración e servizos, que ocupan un edificio de aproximadamente 15.000 metros cadrados, situado no campus de Elviña.

Oferta oito titulacións adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior, das que catro son graos e catro mestrados:
- Grao en Educación Infantil
- Grao en Educación Primaria
- Grao en Educación Social
- Grao en Logopedia
- Mestrado Interuniversitario en Estudos Avanzados sobre a Comunicación, a Linguaxe e as súas Patoloxías
- Mestrado Universitario en Innovación, Orientación e Avaliación Educativa
- Mestrado Universitario en Profesorado de ESO e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
- Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada

Impártese tamén a licenciatura de Psicopedagoxía, en extinción, que finaliza no presente curso académico, tendo dereito a exame ata o curso 2015/2016, no que se producirá a súa extinción definitiva.

Nas diplomaturas extinguidas (Mestre de Educación Infantil, Mestre de Educación Primaria, Mestre de Educación Física, Mestre de Audición e Linguaxe, Educación Social e Logopedia), no presente curso académico desenvolveuse a octava convocatoria de exames para os cursos de 1.º e 2.º e os exames oficiais de 3.º curso.

A maiores, existen tres títulos con informe favorable de viabilidade pola Universidade da Coruña con respecto ás súas memorias xustificativas e económicas:
- Mestrado Universitario en Didácticas Específicas
- Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
- Mestrado Universitario en Psicopedagoxía