Facultade de Ciencias da Educación

Facultade de Ciencias da Educación

Campus de Elviña
15071 A Coruña A Coruña (03082)
España (ES)

A Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña está formada por uns 2.000 estudantes, 120 profesores e profesoras e 25 membros do persoal de administración e servizos, que ocupan un edificio de aproximadamente 15.000 metros cadrados, situado no campus de Elviña.

Oferta dez titulacións adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior, das que catro son graos e seis mestrados:

- Grao en Educación Infantil
- Grao en Educación Primaria
- Grao en Educación Social
- Grao en Logopedia
- Mestrado Interuniversitario en Estudos Avanzados sobre a Comunicación, a Linguaxe e as súas Patoloxías
- Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
- Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
- Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
- Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
- Mestrado Universitario en Didácticas Específicas

A Facultade conta con tres departamentos adscritos: Pedagoxía e Didáctica, Psicoloxía, e Didácticas Específicas e Métodos de Investigación en Educación, e con diversos grupos de investigación competitivos nos ámbitos da Educación e as Ciencias do Comportamento.

O compromiso cunha universidade pública, galega e de calidade, socialmente responsable e comprometida coa sustentabilidade son unha constante nas actividades docentes, investigadoras e de xestión que o centro leva a cabo.