Profesorado

Dereito do traballo e seguridade social

Nome Categoría Dedicación
Munín Sánchez, Lara María ASOC-3 P6 Doutor

Dereito mercantil

Nome Categoría Dedicación
Díaz De La Rosa, Angélica INT-SU P4 Doutor

Psicoloxía social

Nome Categoría Dedicación
López-Cortón Facal, Ana María INT-SU P4 Doutor