Políticas de acceso aberto

Acceso aberto na Universidade da Coruña:

Políticas e mandatos en España:

Políticas e mandatos en Europa:

Para coñecer as políticas nacionais e internacionais de apoio ao acceso aberto: