Ética científica e plaxios

Titorial "El plagio y la honestidad académica": titorial producido pola Biblioteca da Universidade de Sidney. Foi adaptado e traducido ao castelán por CI2 (Competencias Informáticas e Informacionales), unha comisión mixta intersectorial CRUE-TIC e REBIUN.

Ética na investigación: páxina desenvolvida polo CSIC con boas prácticas científicas, normativa, ligazóns e documentos de interese, ...

Ethics in research & publication: páxina da editora Elsevier con información sobre a ética na investigación e publicación.

Retraction Watch: blog que informa das retractacións de artigos científicos, creado en 2010 polos editores Ivan Oransky e Adam Marcus co obxectivo de aumentar a transparencia do proceso de retractación.

Organismos promotores da ética científica

Listaxe de recursos para detectar plaxios

(baseada na recopilación feita en "wwwhat's new" por Juan David Quiñónez):

  • ArticleChecker: encárgase de facer a busca pola rede e detectar se houbo plaxio. É gratuíto.
  • CrossCheck : é unha base de datos de literatura  científica actual e de arquivo, impulsada por iThenticate. Esta base de datos é unha das dúas partes que compoñen o  servizo CrossCheck. A segunda parte é a ferramenta iThenticate que compara o traballo do autor co contido da base de datos e o pon a revisión.
  • Google: pódese utilizar para detectar plaxios buscando algúns fragmentos de texto entre comiñas.
  • Grammarly: análise de plaxio na web con ligazóns aos sitios onde o atopou, realiza revisións de tipo ortográfico, de gramática, vocabulario, signos de puntuación e estilo de escritura, iso si, só de lingua inglesa.
  • The Plagiarism Checker: ferramenta da Universidade de Maryland que revisa un determinado texto xa sea pegándoo no sitio ou ben desde un arquivo word.
  • Plagiarisma.Net: busca en Bing, Yahoo! ou Google calquera fragmento de texto insertado na caixa de busca que o compón, ademais poden cargarse documentos (PDF, DOC, HTML, ODT, TXT) e pegar enderezos de páxinas web. Ten versión de escritorio gratuíta para Windows que busca incluso en Google Scholar.
  • Purdue OWL: ofrece, ademais de todo tipo de estratexias para atopar plaxios, ferramentas e recursos para fortalecer o proceso de escritura sen necesidade de caer no fraude textual. En inglés.
  • SciDetect é un programa de código aberto, resultado da colaboración entre Springer e a Universidade Joseph Fourier, para a avaliación de traballos académicos; descubre texto xerado co programa SciGen e outros xeradores de papers falsos coma Mathgen e Physgen.