Como citar

Como elaborar e interpretar citas e referencias bibliográficas

Como citar e elaborar referencias bibliográficas: titorial elaborado por CI2 (Competencias Informáticas e Informacionales), unha comisión mixta intersectorial CRUE-TIC e Rebiun.

Estilos de citas (Biblioteca da Universidade de Alcalá de Henares)

Cómo citar as fontes das redes sociais (Biblioteca San Juan de Dios)

Cómo citar documentos electrónicos: esquemas e exemplos baseados nas normas ISO 690-2, MLA e APA elaborados polo CRAI da Universidad de Barcelona.

Guía do estilo APA: ampla guía elaborada pola Biblioteca da Facultade de Economía e Empresa da UDC con indicacións e exemplos de cómo citar os diferentes tipos de documentos: lexislación, artigos, libros, páxinas web, etc.

Principios para citar datos científicos e exemplos: Joint Declaration of Data Citation Principles e exemplos do Data Citation Synthesis Working Group