Propiedade intelectual / Acceso ao documento

Entre os servizos ofrecidos aos investigadores encóntranse

Acceso ao documento: permite obter documentos que non se encontran nas bibliotecas da universidade:

O préstamo interbibliotecario é un servizo especialmente dirixido aos investigadores coa finalidade de localizar e solicitar a outras bibliotecas libros, artigos ou documentos que non se atopan nas bibliotecas da UDC. Pode obter máis información sobre o funcionamento deste servizo.

Propiedade intelectual e dereitos de autor:

Ofrécese información sobre as implicacións legais do uso da produción intelectual e da actividade investigadora, propia e allea. Pódese poñer en contacto con nós para aclarar dúbidas ou facer suxestións.

  1. Propiedade intelectual: conceptos básicos
  2. Propiedade industrial
  3. Quen son os titulares dos dereitos de autor
  4. Como pode o autor xestionar estes dereitos
  5. Uso das obras alleas
  6. Límites aos dereitos de autor
  7. Usos dos materiais na aula virtual
  8. Lexislación
  9. Enlaces de interese