Redes e comunidades científicas

Mapa parcial de Internet basado en la información obtenida del sitio opte.org el 15 de enero de 2005. Creative Commons Attribution 2.5 Generic license

"Ciencia 2.0: aplicación de la web social a la investigación" (REBIUN): informe que fai unha análise das posibilidades da web social para a investigación, establecendo diferentes áreas de aplicación, seleccionando recursos e avaliando as utilidades destes para as bibliotecas.

"Difusión y divulgación científica en Internet": documento elaborado por Juan García Álvarez de Toledo e René Fernández Sánchez e promovido por iniciativa do Principado de Asturias. Pretende axudar a encontrar en Internet os cauces máis adecuados para a difusión da investigación científica nas comunidades científicas, e para a súa divulgación no conxunto da sociedade ofrecendo un percorrido polas principais ferramentas web dispoñibles.

Redes e comunidades científicas

As comunidades científicas son sitios web que ofrecen información sobre os usuarios rexistrados neste sitio. Os usuarios crean o seu propio perfil persoal no que describen os seus datos, intereses de investigación, actividades ás que se dedican, etc.

O seu obxectivo é promover a colaboración e o intercambio de coñecementos entre os investigadores e as institucións, facilitando a difusión e o acceso á investigación.

En xeral, estas redes científicas permiten:

 • Xestionar lecturas e favoritos.
 • Compartir bibliografía.
 • Acceder ao texto completo dalgúns documentos.
 • Buscar persoas e construír grupos con intereses afíns.
 • Acceder a novas científicas, novidades, blogs.

Listaxe de redes e comunidades para investigadores:

Sistemas de identificación:

Redes científicas:

Principais redes:
 • Academia.edu: plataforma para que os investigadores compartan traballos científicos; conta con máis de 20 millóns de inscritos e 5 millóns de papers. Academia.edu Analytics permite aos usuarios medir o impacto das súas investigacións.
 • Mendeley: plataforma e servizo web, adqurida por Elsevier en 2013, con versións gratuíta e de pago, para a xestionar e compartir papers, colaborar en liña e atopar información sobre investigación
 • ResearchGate: rede social na que os científicos poden compartir artigos, facer e responder preguntas, e atopar colaboradores; dispón dunha métrica propia de reputación científica: o RG Score.
Outras redes de investigadores:
 • Academici : business and research: creada en 2005, foi a primeira rede científica para a colaboración e a busca de información
 • CiteULike: servizo gratuíto para xestionar e descubrir referencias académicas
 • Citizen Cyberscience Centre (CCC): Desenvolve ferramentas de código aberto para a citizen science na web e orgazina eventos para a promoción da citizen science.
 • Digg: sitio web 2.0 sobre noticias de ciencia e tecnoloxía que combina marcadores sociais, blogging e redifusión de contidos
 • Epernicus: rede profesional de científicos para axudalos a atopar a persoa adecuada cos coñecementos necesarios no momento xusto
 • Figshare: repositorio gratuíto no que os investigadores poden preservar e compartir a súa produción científica, incluíndo conxuntos de datos, imaxes e vídeos
 • IamResearcher: rede de investigadores que lles permite compartir e descubrir recursos (artigos, conferencias, novas, etc.), conectar e colaborar cos seus pares e difundir o seu traballo
 • Kudos: servizo web para a comunidade científica que permite aos investigadores crear perfís nos que engadir as súas publicacións, importalas de ORCID, comentalas e obter métricas tradicionais (Web of Science Times Cited) ou alternativas (Altmetric Score, actividade relacionada nas redes sociais, etc.)
 • Mysciencework: rede social profesional científica que permite a investigadores e estudantes crear gratuitamente a súa propia ficha profesional, perfil, currículo e lista de publicacións, e acceder a 2500 bases de datos científicas, máis de 25 millóns de metadatos e máis dun millón de artigos.
 • Open Science Framework (OSF) é parte red de materiais de investigación, parte sistema de control de versións, parte software colaborativo.
 • ScienceOpen: rede de investigación e publicación para compartir e avaliar información científica. Por unha banda, agrega artigos de acceso aberto a partir dunha variedade de fontes - abrindoós para o seu comentario e discusión; por outra, publica en acceso aberto os manuscritos recibidos, posteriormente avaliados nun proceso de revisión por pares transparente.
 • VIVO: proxecto que consta dun sitio web e dunha aplicación open source da web semántica, que facilitan a busca de información sobre axudas e investigacións a través de disciplinas e institucións.
 • WAYS (World Association of Young Scientists) e una rede social global sen fins de lucro que facilita o traballo colaborativo, a busca de ofertas de emprego e de científicos, e a creación de subredes.
Redes sociais:
Redes especializadas:
Redes españolas:
Redes UDC:
Plafatormas de software
 • EUROCORES (EUROpean COllaborative RESearch) Scheme: permite a investigadores de diferentes países europeos desenvolver proxectos colaborativos en áreas nas que que se requiren escala e alcance europeos.
 • GitHub ofrece unha rede colaborativa para programadores e un servizo de aloxamento de repositorios baseado en Git, o software de control de versións deseñado por Linus Torvalds. GitHub dispón ademais de interfaz gráfica para web e móbil, e ofrece control de acceso, wikis, xestión de tarefas e sistema de seguimento de erros para cada proxecto. Centos de institucións gubernamentais empregan GitHub para almacenar e difundir os seus datos abertos.
 • HUBzero: plataforma de software de código aberto para a creación e aloxamento de sitios web dinámicos para o soporte de investigación científica e de actividades educativas.
 • NING: plataforma en líña para a creación de redes sociais.


Para realizar traballos colaborativos existen proxectos como RealtimeBoard que permite unha colaboración visual en tempo real. Pódense crear paneis de traballo, incluír imaxes, debuxar para representar ideas, mapas mentais, presentacións ou calquera asunto que queiramos discutir en grupo. É posible invitar a outras persoas para colaborar no panel.

Métricas nas redes sociais de científicos:

ResearchGate ofrece varios indicadores e métricas con distintos niveis de agregación. As métricas agregadas ou a nivel de autor aparecen na pestana Scores do Perfil, e os indicadores por publicación illada o carón de cada artigo no Timeline ou en Stats.

 • Scores de ResearchGate:
  • Índice h
  • RG Score: medida da reputación científica do autor baseada nunha compilación dos datos sobre o mesmo recollidos nesta rede social: publication views, profile views, full-text downloads, dataset downloads, citations, profile views, endorsements, question views/voted, answer view/voted. É unha métrica obxecto de críticas pola súa opacidade. As páxinas institucionais de ResearchGate tamén ofrecen un Total RG Score baseado na actividade dos seus investigadores
 • Estatísticas de publicacións (desglosadas no Timeline; agregadas en Stats):
  • Reads
   Citations
   Impact Points
   : baseado no impacto das revistas nas que se publicaron os artigos

Academia.edu reúne as súas métricas na sección Analytics. Estas ofrecen unha maior granularidade na información estatística comparadas coas de ResearchGate.

 • Analytics Overview: recolle en gráficos ou táboas datos de cada visita de usuario: data, páxina visitada, cidade, país, reffering site
 • Datos estatísticos que aparecen nos perfís de usuarios ou na información de publicacións:
  • Percentís
  • PaperRank: función do número de recomendacións do artigo ponderadas polos AuthorRanks dos que o recomendaron
  • AuthorRank: función dos PaperRanks dos artigos do autor

ScienceOpen permite ordenar os resultados das buscas na súa colección de 10 millóns de artigos polo seu Altmetric Score. Tamén por número de citas, número de visualizacións e valoración media.

Scholar Mirrors: produto do grupo de investigación EC3 (Grupo de Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica) froito dun proxecto de investigación para a elaboración de métricas aos niveis de artigo, autor… a partir de datos recollidos de Google Scholar Citations (GSC). Os datos obtidos compáranse no portal Scholar Mirrors cos equivalentes de ResearcherID, Web of Science, ResearchGate e Mendeley.