Métricas de recursos, produtos e resultados da investigación de universidades

Métricas de produtos (output) e resultados (outcome)

Produción académica

Citas recibidas pola producción científica da institución

Citas por produto (artigo, tese, monografía)

Índice-h

Impacto ponderado segundo o ámbito científico

Producción nos primeiros percentiles

Artigos publicados en revistas dos primeiros percentiles

Colaboración

Impacto da colaboración

Colaboración academia-empresa

Impacto da colaboración público-privada

Altmetrics

Compromiso Público: asistencias a eventos públicos

Volume propiedade intelectual (patentes e software)

Ingresos derivados de patentes e software (propiedade intelectual)

Spin-Offs sostibles

Beneficios financeiros derivados de Spin-Offs 

 

Métricas de recursos (input)

Volume de recursos solicitados a organismos externos

Volume de recursos obtidos

Porcentaxe de financiamento privado

Consultoría a empresas

 

Métricas de procesos 

Porcentaxe recursos obtidos/recursos empregados

Cuota de mercado

Volume de ingresos derivados da colaboración co sector privado