Outros catálogos

Ámbito galego

1. Bibliotecas nacionais e rexionais

Biblioteca de Galicia: destinada a ser cabeceira do sistema de bibliotecas galegas, a súa misión é a de reunir, conservar e difundir o patrimonio bibliográfico de Galicia e toda a produción impresa, sonora, audiovisual ou informática relacionada con este. Á súa vez, representará ao sistema bibliotecario galego en España e ante todos os organismos, foros e plataformas internacionais do ámbito bibliotecario.

Galiciana: Biblioteca Dixital de Galicia impulsada pola Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia e a Fundación Cidade da Cultura de Galicia, e xestionada pola Biblioteca de Galicia. Integra, ademáis de fondos da propia Biblioteca de Galicia, recursos das principais bibliotecas patrimoniais galegas e de centros galegos en América.

2. Bibliotecas universitarias

Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela

Biblioteca da Universidade de Vigo

Catálogo Galicia da BUSC: catálogo con todo o publicado de, en e sobre Galicia e autores galegos (libros, revistas, artigos de revistas, capítulos de libros, etc.)

3. Bibliotecas públicas

Bibliotecas Municipais da Coruña

Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico Galego

Rede de Bibliotecas de Galicia

4. Bibliotecas de organismos e fundacións

Biblioteca do Museo do Pobo Galego

Biblioteca virtual da Real Academia Galega

Catálogo da Biblioteca da Real Academia Galega

Catálogo da Hemeroteca da Real Academia Galega

Hemeroteca virtual da Real Academia Galega

Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC)


Ámbito español

1. Bibliotecas nacionais e rexionais

Biblioteca Nacional de España

Datos.bne.es

2. Bibliotecas universitarias

CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya)

CIRBIC (Catálogo Colectivo Bibliotecas CSIC)

DOCUMAT (Catálogo Colectivo de Revistas de Matemáticas)

REBIUN (Catálogo Colectivo da Rede de Bibliotecas Universitarias Españolas)

3. Bibliotecas públicas

Catálogo de Bibliotecas Públicas do Estado

Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico Español

Rebeca

4. Catálogos de publicacións periódicas

Catálogo Colectivo de Publicacións Periódicas (BNE)

 

Ámbito internacional

ACNP (Archivio colletivo nazionale delle publicazioni periodiche): catálogo colectivo das publicacións periódicas italianas, mantido pola Universidade de Bolonia.

Biblioteca Dixital Mundial: reúne mapas, textos, fotos, grabacións e películas de todos os tempos e explica en sete idiomas estas xoias e reliquias culturais de bibliotecas de todo o planeta.

BNF: Biblioteca Nacional de Francia. Acceso ao Catalogue Général, Le Catalogue Collectif de France, Mandragore, La Joie par les livres, e diversos catálogos de manuscritos. Data.bnf.fr é o seu portal de datos bibliográficos ligados.

BNP: Biblioteca Nacional de Portugal. Acceso ao Catálogo da BNP (que permite a busca simultánea en todas as coleccións ou en cada colección por separado), ao sistema de pesquisa nos recursos dixitais e dixitalizados da BNP (BND)  e ao Catálogo Colectivo das Bibliotecas Portuguesas (Porbase).

British Library: acceso ao Catálogo da British Library.

CCFR (Catalogue Collectif de France): catálogo colectivo que permite localizar documentos en máis de 3.900 bibliotecas francesas de todo tipo, incluídas universitarias e a Biblioteca Nacional de Francia.

Copac: catálogo colectivo de bibliotecas universitarias e de investigación de Gran Bretaña e Irlanda e máis a British Library, todas elas membros do consorcio CURL.

The European Library: ofrece acceso aos Catálogos das Bibliotecas Nacionais Europeas. Tamén abre unha porta á información e ao coñecemento da gran riqueza e diversidade cultural dos paises europeos.

ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico): catálogo colectivo nacional italiano de máis de 300 bibliotecas universitarias, do estado, etc.

ISBNdb: proxecto que intenta construir unha base de datos libre consultando datos de libros a través de catálogos de bibliotecas de todo o mundo.

LANIC (Latin American Information Center): bibliotecas e arquivos de toda América Latina.

Library of Congress: catálogo da Biblioteca do Congreso de EEUU.

Sudoc: catálogo de bibliotecas universitarias francesas.

WorldCat: catálogo en liña xestionado por OCLC (Online Computer Library Center). Está considerado o maior catálogo en liña a nivel internacional. Alberga rexistros de máis de 71.000 bibliotecas públicas e privadas de todo o mundo.