Outras webs de formación e bolsas

060.es (agora administracion.gob.es): o punto de acceso á administración española. Permite atopar axudas, bolsas e subvencións convocadas por ministerios e comunidades autónomas.

Aula Mentor: iniciativa de formación aberta, flexible e a través de internet dirixida a persoas adultas que desexen ampliar as súas competencias persoais e profesionais. A iniciativa está promovida polo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con outras institucións públicas e privadas tanto nacionais como internacionais.

Coursera: cursos de formación investigadora en liña, gratuítos e multidisciplinares.

Educaweb: buscador de ámbito estatal sobre cursos, másters, FP, graos e centros por especialidades.

Escola Oficial de Idiomas da Coruña.

Escola Oficial de Idiomas de Ferrol.

FEUGA: no seu apartado de 'axenda' ofrece información sobre cursos de formación, xornadas e eventos, tamén sobre convocatorias de bolsas.

Fundación Barrié: bolsas que convoca esta fundación.

Universia España - estudantes e graduados: emprego, eventos e convocatorias de bolsas.

Xuventude.net (Xunta de Galicia): ensino e formación, programas de mobilidade europeos, bolsas e axudas, etc.

Locos por las becas

Spain Internship

Europe Internship

Internship programs

Becas FARO Global: programa internacional de bolsas.