Como elaborar un traballo de curso

Como facer un traballo académico ou de investigación.

Cómo buscar y usar información científica: guía para estudiantes universitarios / por Luis Javier Martínez Rodríguez (e-book)

¿Cómo elaborar un trabajo académico?: tutoriais da Universidad de Valencia que mostran a metodoloxía que o estudante debería seguir para facer un traballo de clase.

Páxina web da universidade de Purdue (EE.UU): sobre como redactar e presentar un traballo académico, segundo as normas de MLA (literatura e cultura) e de APA (lingua e ciencias sociais).

RealtimeBoard: proxecto que permite unha colaboración visual en tempo real. Pódense crear paneis de traballo, incluír imaxes, debuxar para representar ideas, mapas mentais, presentacións ou calquera asunto que queiramos discutir en grupo. É posible invitar a outras persoas para colaborar no panel.

Recomendaciones para presentar trabajos académicos (redacción de textos) / por Leonor Zozaya

Redacta en galego (Biblioteca da Facultade de Economía e Empresa)