Servizos de formación da UDC

Aula de Formación Informática (AFI)

Centro de Linguas da UDC: proporciona á comunidade universitaria en especial, pero tamén á comunidade en xeral, unha oportunidade para mellorar os seus coñecementos de linguas estranxeiras e para aprender outras novas, sen as rixideces que impón o ensino regrado. Tamén organiza cursos para difundir entre o público estranxeiro o galego e o español, para prestar a debida atención, sobre unha base de reciprocidade, ás necesidades lingüísticas dos estudantes do programa Erasmus e todos os que participen en programas de mobilidade.

Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE)

Fundación Universidade da Coruña (FUAC): fundación privada de carácter benéfico-docente, constituída para a promoción, desenvolvemento e financiamento das actividades propias da Universidade da Coruña e as súas relacións coa sociedade.

Oficina de Cursos e Congresos

Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante (SAPE): informa sobre as características académicas dos estudos e sobre as súas saídas profesionais; informa a nivel xeral e nos centros, das bolsas e axudas convocadas; asesora na busca de emprego e na creación de empresas novas; entre outras funcións.

Up-to-date: actualidade da Oficina de Relacións Internacionais da UDC.

Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria