Presentacións e técnicas de expresión oral

Ferramentas

Prezi: ferramenta para realizar presentacións que permite importar diapositivas de PowerPoint, imaxes, vídeos de YouTube, PDF, etc. e visualizalos con ou sen conexión, ...

Impressive: ferramenta gratuíta e multiplataforma para crear presentacións a partir de pdf's ou imaxes.

Técnicas

Técnicas de expresión oral: documento enfocado sobre todo á presentación do traballo de fin de grao, pero válido tamén para outras presentacións. Foi elaborado pola Biblioteca da Facultade de Economía e Empresa da UDC.

El arte de presentar: blog con técnicas para facer presentacións.

Cómo hacer presentaciones atractivas: elaborado pola Biblioteca da Universidade Carlos III de Madrid.

Consejos para realizar una buena presentación: de Sergio Luján Mora, da Universidade de Alicante

La expresión oral en la presentación de proyectos: de Juan Ramón Villodas

Materiales / orientaciones para preparar y realizar exposiciones orales: Universidade de Zaragoza

Planeación, organización y expresión de un tipo de discurso oral: la exposición. Consideraciones, sugerencias y recomendaciones: artigo de Joselyn Corredor Tapias e César A. Romero Farfán. Cuadernos de Lingüística Hispánica, n. 12, 2008, p. 57-76.

Presentaciones efectivas: monográfico sobre como realizar presentacións que teñan a capacidade de lograr ser entendidas, recordadas e influír no pensamento ou comportamento das persoas que as reciben.

Técnicas de expresión oral: breve presentación en Slideshare.

Presenta tu TFG/TFM con estilo: documento elaborado pola Biblioteca Universitaria de Oza orientado tanto ó deseño da presentación como á exposición oral dun traballo académico.