Teses de doutoramento

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported. Theses De Successionibus Ab Intestato / Philipp Hofmann ; Sebald Leudung

Documentos

-Real Decreto 534/2013, de 12 de xullo, que modifica o RD 1393/2007 e o RD 99/211

-Real Decreto 99/2011, de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiai de doutoramento

-Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación do ensino universitario oficial

-Resolucion reitoral de 19 de novembro de 2007 pola que se establece o procedemento de homologación do título de doutor

-Recomendacións para presentación da tese de doutoramento

-Procedimento para a autorización do depósito da tese doutoral (Comité de Dirección de 25/11/2014)

-Procedimento para teses suxeitas a protección de datos (Comité de Dirección de 25/11/2014)

-Código de boas prácticas (Comisión de doutoramento de 17/07/2013)

-Recompilación normativa da Escola Internacional de Doutoramento

-Nomenclatura Internacional da Unesco para os campos de Ciencia e Tecnoloxía

 

Bases de datos

Españolas

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes :contén teses dixitalizadas defendidas en aquelas universidades que alcanzasen convenio de colaboración coa Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Ofrece un catálogo por materias, autores e universidades.

Dialnet: proxecto de cooperación bibliotecaria no que participa a UDC. Proporciona acceso a documentos publicados en España en calquera lingua, publicados en español en calquera país ou que traten sobre temas hispánicos. Ademais doutros tipos de documentos, recolle un gran número de teses de universidades españolas que na maioría dos casos están dispoñibles a texto completo.

E-prints UCM: arquivo institucional que recolle a investigación científica da Universidad Complutense de Madrid: artigos, libros, relatorios, teses de doutoramento, etc.

RUC. Repositorio institucional da UDC: repositorio de documentos dixitais produto da actividade ciéntífica e institucional da Universidade da Coruña.

TDX- Tesis Catalanas: catálogo das teses de doutoramento lidas nas universidades de Cataluña, a texto completo. Pódense consultar por autor, título, palabras clave e universidade. Elaborado pola Biblioteca Dixital de Cataluña.

Teseo: teses de doutoramento lidas nas universidades españolas desde 1976.

Europeas

DART-Europe E-theses Portal: DART-Europe é unha asociación de bibliotecas de investigación europeas que conta co apoio de LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche); entre outras tareas, desenvolve un portal europeo para o acceso a teses europeas en formato electrónico.

EThOS: e-theses online service (British Library): buscador de teses a texto completo.

HAL-Francophonie Afrique et Océan Indien: portal no que se poden consultar teses do mundo francófono. Ademáis, tamén ofrece artigos, comunicacións e outras publicacións académicas de interese. Mantido polo Centre pour la Communication Scientifique Directe do CNRS francés.

REDIAL: teses europeas sobre América Latina.

SUDOC: catálogo das bibliotecas universitarias francesas, recolle as teses lidas en Francia.

Internacionais

Portal de Tesis Latinoamericanas (Cybertesis): implementación en América Latina pola Universidade de Chile da plataforma Cybertèhses, resultado da cooperación entre a Universidade de Montreal, a Universidade de Lyon e a Universidade de Chile co apoio do Fonds Francophone de Inforoutes e da UNESCO.

Cyberthèses: é un proxecto francófono de arquivo e difusión electrónica de teses de doutoramento.

Electronic Theses & Dissertations Center (OhioLINK): teses de doutoramento electrónicas, libremente accesibles.

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertation): proxecto de biblioteca dixital de teses, no que participan universidades e consorcios de todo o mundo. Permite buscas por autor, título, director de teses, universidade, materia. Algunhas con acceso ao texto completo en pdf.

OATD (Open Access Theses and Dissertations): Teses internacionais de libre acceso.

Open Thesis: repositorio gratuíto de teses e outros documentos académicos de todo o mundo.

Proquest Dissertations & Theses: base de datos bibliográfica de teses de doutoramento, principalmente de ámbito anglosaxón. Pódense consultar os resumos dos últimos anos e as 24 primeiras páxinas das teses de doutoramento.

 

Documentos sobre cómo facer e presentar unha tese

Bibliografía: recompilación de artigos sobre cómo escribir e presentar oralmente unha tese.

Plantilla LaTeX: permite producir con facilidade o formato dun documento de tese.