Mapas

America newly delineated / by Jodocus Hondius; engraved by H. Picard. A 17th-century map of the Americas

Cartografía

Altapledia: contén mapas físicos en cor, mapas políticos, así como datos e estatísticas clave sobre os países do mundo.

CartoETSA: portal de cartografía dixital da Biblioteca de Arquitectura da Universidade de Sevilla.

Catastro: rexistro administrativo dependente do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas no que se describen os bens inmobles rústicos, urbanos e de características especiais.

Centro Nacional de Información Geográfica: a súa finalidade é a de producir os traballos e publicacións de carácter xeográfico que demande a sociedade española, a elaboración de produtos derivados e temáticos e a súa distribución nacional e internacional.

Google Maps: servidor de aplicacións de mapas na web que pertence a Google. Ofrece imaxes de mapas desprazables, así como fotografías por satélite do mundo e mesmo a ruta entre diferentes localizacións ou imaxes a pé de rúa a través de Google Street View.

Infraestructura de Datos Espaciales de España: portal de acceso á información xeográfica de España.

Infraestructura de Datos Espacias de Galicia: portal de información xeográfica de Galicia.

National Geographic Map Machine: localiza calquera sitio da terra, procura e imprime mapas históricos, do tempo, de poboación, rueiros, neste atlas dinámico.

Open Sea Chart: directorio de cartas de navegación libres.


Cartografía histórica

Cartografía Antigua de Galicia: fondo de cartografía de Galiciana, la biblioteca digital de Galicia.

Cartografía histórica de la Universidad de Sevilla: exposición virtual de cartografía histórica en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla

GeaCron : mapa cronolóxico interactivo que permite navegar por un atlas histórico mundial, seguir liñas de tempo para un acontecemento determinado, ou consultar mapas xeopolíticos.

Hiistorical Atlas of the Twentieth Century: recurso web de mapas históricos con mapas interactivos.

PCL Map Collection: Cartoteca de la Biblioteca da Biblioteca da Universidade de Texas (Austin). Localizador de mapas históricos e actuais, en diversos formatos e enlaces a outras  cartotecas