Literatura gris

Columns, Grayscale

Literatura gris: denominase literatura gris ao "conxunto de documentos de moi diversa tiploxía, que non son editados ou que se publican pero distribúense a través de canais pouco convencionais (actas de congresos, informes de investigación, memorias, proxectos, patetentes,normas, etc) polo que acostuman a dar problemas".

Redes:

Open Grey: base de datos europea de ciencia, tecnoloxía, biomedicina, economía, ciencias sociais e humanidades.

GreyNet: rede dedicada á investigación, publicación, acceso aberto e educación no ámbito da literatura gris. Contén un directorio internacional, o repositorio OpenGrey, un índice de fontes sobre literatura gris, etc.

Institucións:

Centro de Información y Documentación Científica

Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT)

Institut de l'information Scientifique et  Tecnique-CNRS 

British Library Document Supply Service

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Fundaçâo para a Ciência e a Tecnologia : FCT

The New York Academic of Medicine

Directorios:

Open Grey

GreyNet

E-Print Servers

Cogprints

CoRR : Computing Research Repository

Informes técnicos e documentos gobernamentais

NASA Technical Reports Server

NTIS-National Technical Information Service

FDsys

Science.gov

SciTech Connect